Vanasadama jalakäijate sild on avatud

Tallinna Sadam avas Vanasadamas täna pärastlõunal A- ja D-terminali kallasalasid ühendava jalakäijate silla. Värske silla avasid kõigile linnaelanikele ja turistidele  Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ja KMG Inseneriehituse juhatuse liige Indrek Pappel. Eesti kõrgemad mereväe ohvitserid viitseadmiral Tarmo Kõuts, kontradmiral Igor Schvede ja kommodoor Jüri Saska ristisid selle nimekonkursi tulemusel Admiralisillaks.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm sõnas silla pidulikul avamisel, et kuigi Admiralisild on juba iseenesest oluline ja kauaoodatud samm sadamaalale mugavama ligipääsu tagamiseks, siis Tallinna Sadama eesmärk on järk-järgult Vanasadamat edasi arendada ning lisaks esindusväravaks olemisele sinna ka üha rohkem linnamelu võimalusi luua.

„Tänu Admiralisillale ühendame Reidi tee abil Pirita ja Kadrioru ning Kultuurikilomeetri abil Kalamaja ja Põhja-Tallinna kõigile jalakäijatele ja kergliiklusele. Jätkuva Vanasadama arendamise tulemusel läbib tulevikus kogu linnakut Pirita teest Kalarannani rohepromenaad, millele lisanduvad väiksemad rohealad ja haljastus,“ kirjeldas Kalm.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on sadamaala muutumas üha enam piirkonnaks, mis on kõigile avatud ja külalislahke. „Värskelt avatud kruiisiterminal ja seal paiknev promenaad koos täna avatud Admiralisillaga loovad võimaluse linlastel ja Tallinna külalistel lihtsasti mere äärde tulla ja siin mõnusasti aega viita. Näeme juba kui hästi on rannapromenaad vastu võetud ja aina rohkem inimesi on sinna tee leidnud,“ lisas Novikov.

Üle Admiraliteedi basseini kanali rajatud Admiralisild on Eestis ainulaadne pöördavatav sild, mille projekteerisid Witteveen + BOS ja arhitekt Robert-Jan van der Veen arhitektuuribüroost Plein06  2017. aasta ideekonkursi võidutöö „ New Balance 100“ alusel ning ehitas KMG Inseneriehituse AS.

KMG Inseneriehituse juhatuse liige Indrek Pappel ütles, et sellise unikaalse silla ehitamine oli tõsine väljakutse ning vajas head projektijuhtimist nii välispartneritega suhtluses kui ka piiriüleste logistiliste küsimuste lahendamisel, et sild just sellisel kujul valmis saaks. Silla tehniline lahendus lubab silla avada ja sulgeda vaid loetud minutitega ning seetõttu on igal juhul tegemist kõige kiirema teega A- ja D terminalide vahel.

KMG Inseneriehituse AS tänab kõiki koostööpartnereid kes andsid panuse Vanasadama uue jalakäijate silla valmimisse.

Uudislingid/fotod:

Tallinna Sadam

Postimees.ee

Delfi.ee

Pealinn.ee

Ligi 170 töötajaga YIT Teed põhitegevuseks on asfaltbetooni tootmine ja katendite rajamine. Ettevõte omab üle Eesti paiknevate asfalt-betoonitehaste võrgustikku ja laotustehnikat, samuti on sel oma teede märgistus- ja markeerimisüksus ning lõhketööde osakond.  

KMG Inseneriehituse AS näeb sünergiat peatöövõtu ja tootmisettevõtte ühistegevuses. Seeläbi paraneb võimalus pakkuda klientidele efektiivsust ja tarnekindlust, mis tänasel turul on muutumas iga päevaga üha olulisemaks. 

KMG Inseneriehituse juhatuse liikme Indrek Pappeli sõnul on YIT Teed oma meeskonnaga tuntud kui üks kvaliteetseimaid tegijaid katendite turul ning plaan on seda kõrget taset hoida.

“Oleme veendunud, et teedeehituse sektor on jätkusuutlik ja taristu arendamine on riigile olulise tähtsusega, kuna see aitab kaasa ühiskonna arengule tervikuna ning omab olulist mõju majanduskasvu tagamisel.”

“YIT keskendub Eestis vastavalt ettevõtte linnaarendusstrateegiale elamu- ja ärikinnisvara arendamisele ning hoonete- ja taristuprojektide teostusele, eesmärgiga arendada paremat elu- ning linnakeskkonda. Meil on hea meel anda YIT Teed üle KMG Inseneriehituse AS-ile, kelle kogemused võimaldavad asfalteerimisettevõte edu hoida ja veelgi kasvatada,” märkis AS YIT Eesti juhatuse esimees Margus Põim.

KMG Inseneriehituse AS on taristuehitusele spetsialiseerunud peatöövõtja, kes on osalenud mitmete suuremahuliste ehitusprojektide elluviimisel, sh Reidi Tee ehitus Tallinnas, Tallinna lennujaama trammiliini taristu rajamine, Kalevi spordihalli rekonstrueerimine, Tallinna lennujaama uue parkimismaja rajamine, Tallinna Vanasadama pöörd-avatava jalakäijate silla ehitus jne. 

Tehingu jõustumiseks peab heakskiidu andma Konkurentsiamet. YIT-i finantsnõustajaks oli tehingus Swedbank ning juriidiliseks nõustajaks Sorainen. Ostjat nõustas advokaadibüroo Cobalt.

KMG Inseneriehituse AS ja Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet sõlmisid 27.01.2021 projekteerimis- ja ehitustööde teostamise lepingu, mille tulemusel rajatakse Viljandi mnt ja Pärnu mnt vahele uus kergliiklustee mille kogupikkusega 1,5 km.
Ehituse käigus rajatakse eritasandilised ristmikud kergliiluse tarbeks Männiku teele ning Liiva raudteejaama. Tööde käigus rajatakse antud lõigus ka uued vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikud ning ehitatakse välja tänavalgustus ja täiendatakse foorisüsteeme. Samuti haljastatakse ehitusega külgnevad alad. Lepinguliste tööde kogumaksumus on 2 666 666+km. Tööde valmimise tähtaeg on sügis 2021.

Postimees.ee
TallinnaTV.eu

KMG Inseneriehituse juhatuse liige Marek Jassik oli nomineeritud “Aasta ehitaja” konkursil Reidi tee ehitusprojekti eduka juhtimise ees. 

Konkruss oli väga tihe ning Marek Jassik jõudis 18-e kandidaadi seast kolme finalisti hulka, kuid ei osutnud žürii poolt valituks seekord.
Nominentide nimekiri leitav siit.

Lisaks oli Reidi tee ehitusprojekt nomineeritud “Aasta ehitusprojekti” kategoorias, kus jõudis samuti finaali 3-e parima hulka.

Reidi tee projektist: 

Tööde käigus rajati Tallinna linna täiesti uus 4+4 sõidutee koos sellega külgnevate aladega (kõnniteed, rekreatsioonialad jne). Rajati antud ala teenindavad uued trassid (sadevesi, reoveekanalisatsioon, vesi, gaas, elekter, side jne) ning ehitati välja uued Reidi teega ristuvad fooriristmikud. Eraldi võib tuua välja veel väga suure haljastustööde mahu, mille käigus istutati üle 150 000 uue istiku. Kõige keerulisemateks töödeks lepingu teostamisel olid sadeveepumpla ja sadeveekollektori rajamine linnasüdames. Sadeveepumpla rajati üle 12m sügavusena vahetult mere äärde ning sadeveekollektor teostati kinnisel meetodil, horisontaalpuurimise näol, Ø1700mm läbimõõdus ja pikkusega ca. 1,2km. Mõlema töö teostamiseks oli tarvis väga põhjalik planeerimine ning põhjalikud ettevalmistustööd, et tagada tööde turvaline ja sujuv teostamine, et tööd sujuksid tõrgeteta ning häiriksid võimalikult vähe linnakodanikke.

KMG Inseneriehituse poolt rajatud Reidi tee valiti Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) poolt aasta kinnisvarateoks. 

Ärileht: „Žürii tõstis nominentide hulgast esile Reidi tee arenduse ennekõike seetõttu, et tegemist ei ole ainult liiklusprojektiga, vaid et juurde on loodud uut linnaruumi ja linn avatud rohkem merele. Muuhulgas jõudis Reidi tee abil ka Kadriorg mereni, sest promenaadiosa on suuresti Kadrioru park. Sadamasse suunduva kolme tänava – Lootsi, Uus-Sadama ja Petrooleumi tänavate ning Reidi tee avaliku ruumiga ristumiskohtadesse on kujundatud väljakud, kust avaneb vaade sadamale ja merele, mis varem olid linnarahvale suletud”, sõnas Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevjuht Tõnis Rüütel. 

KMG Inseneriehituse meeskond tänab Reidi tee Tellijat (Tallinn Keskonna-ja kommunaalamet) ning kõiki koostööpartnereid, et selline suurepärane infrastruktuuri rajatis sai teoks.

Tallinna Vanasadamasse üle Admiraliteedi basseini kanali rajatav sild sai 28.08 nurgakivi.  Kanalisse rajatud süvendisse seitsme meetri sügavusele sillasamba alusplaadi sisse asetasid nurgakivi AS-i Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ja KMG Inseneriehituse AS-i juhatuse liige Indrek Pappel.

KMG Inseneriehituse AS-i juhatuse liige Indrek Pappel rääkis, et tänaseks on silla ehitusel Admiraliteedi basseini kanalisse rajatud kuivsüvend ning 36 meetri sügavusele pandud paika silla kesksamba alused vaiad ning neile paigaldatud alusplaat. “Edasi jätkame kesksamba rajamisega, kuhu tulevikus hakkab silla pöörlev osa toetuma. Tehases toimuvad samaaegselt arhitektuurselt keeruliste teraskonstruktsioonide koostamistööd. Kuigi silla lepingujärgne valmimistähtaeg on järgmise aasta augustis ja kahtlemata on ehituslikult tegemist väljakutseid esitava insenertehnilise projektiga, siis praegu oleme siiski optimistlikud ja loodame silla valmis saada juba kevadel.“

Uudisklipid, pildid ja videod:
Tallinna Sadam
Pealinn.ee
TV3