Teenused

- Meie töö on tulemuslik

Peatöövõtt

Pakume ehitusprotsessi kavandamist ja juhtimist ehituse peatöövõtu meetodil, mis koondab enda alla järgmised tegevused: ettevalmistus, projekteerimine, ehitus ja garantiiaegne järelteenus.

Projektijuhtimine

See teenus on Tellijale eelkõige kasulik, kui soovitakse, et ehitis valmiks just nii, nagu on eelnevalt kokku lepitud ja vähima ajakuluga. Ehituse projektijuht on Tellija partner kõigis küsimustes ja teostab Tellija huvides

  • Leiame sobiva kinnistu. Arendame kontseptsiooni, analüüsime nii tehnilist kui ka majanduslikku teostatavust
  • Esindame Tellijat projekteerimis-, ehitus- ja garantiiperioodil
  • Ehitusprotsessi nõustamine ja konsultatsioon
  • Ehitamise käigus ilmneb sageli probleeme, millele Tellija ei suuda ise lahendusi leida. Ehitusalane konsultatsioon hõlmab endas optimaalsete lahenduste pakkumist, hinnangu andmist tehtud töödele ning ehitusega seotud küsimustele vastamist

PPP-projektide (Public Private Partnership – avaliku- ja erasektori koostööprojektid)

Avaliku ja erasektori koostöö ehk AE-koostöö puhul on tegemist avaliku ja erasektori koostööprojektiga (Public Private Partnership, PPP) ehk erapartnerluse projektiga, mille käigus erasektor esindab avalikku sektorit avaliku sektori poolsete ülesannete täitmisel, osutades avalikku teenust või teostades projekti.

Avaliku ja erasektori partnerluse eesmärk on tagada riigi ja/või kohaliku omavalitsuse kohustuste kiirem ja efektiivsem täitmine.