Vinni valla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonstrueerimine

Tellija: Vinni Vallavalitsus

Ehitusperiood: Märts 2012- Märts 2013

Lepingu maksumus: 1 092 371,83 EUR ilma km-ta

Iseloomustavad mahud:

      – Rekonstrueeritakse ca 2,07 km veetorustikke ning ca 26 majaühendus;

      – Rekonstrueeritakse ca 1,21 km kanalisatsioonitorustikke ning ca 26 majaühendust;

      – Rekonstrueeritakse ca 0,085 km survekanalisatsioonitorustikke;

      – Rekonstrueeritakse 2 puurkaevpumplat, millele paigaldatakse ak veetöötlusseadmed ning rajatakse üks uus asenduspuurkaevpumpla, millele paigaldatakse samuti veetöötlusseadmed;

      – Teostatakse 2 vana pumplahoonetet lammutustööd (Roela alevik)

      – Rekonstrueeritakse 3 reoveepumplat;

      – Hangitakse Vinni valla kaugjälgimissüsteemi juhtarvuti koos vajaliku tarkvara ja lisaseadmetega ning teostatakse olemasolevate ja rajatavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kaugjälgimissüsteemi lülitamine

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Viimsi Keevitus AS ja Lemminkäinen Eesti AS-iga.