Trammiliini nr 4 taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine

Tööde teostaja valiti tellija poolt korraldatud riigihanke (riigihanke nr 12-13 RH/146293 „Trammiliini nr 4 taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine“) alusel, kus tunnistati edukaks konsortsiumi AS Merko Ehitus Eesti, KMG Inseneriehituse AS ning Ratatek OY ühispakkumus. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks oli madalaim hind.

Lepingu raames teostatati tähtsamate töödena trammiliini number 4 trammiteede ning Pärnu maantee depooteede rekonstrueerimine koos teede betoonalusele viimisega, vahetati välja kontaktvõrk Tondilt Ülemistele ja Kadriorgu ning rekonstrueeriti  kuus veoalajaama. Lisaks rajati trammitee pikendus Peterburi tee 2 kinnistule, kuhu ehitati ka trammide tagasipöördering.

Tellija: Tallinna Linnatraspordi AS

Ehitusperiood: 2014-2015 aasta.

Lepingu maksumus: 26 000 000 EUR ilma km-ta