Lennujaama trammiliini taristu projekteerimine ja ehitamine

Tellija: Tallinna Linnatranspordi AS

Tööde teostamise periood: november 2015-november 2017

Lepingu maksumus:  11 475 253, 70 EUR ilma-km-ta.

Iseloomustavad mahud:

–  Lepingu raames rajatakse tähtsamate töödena Ülemiste raudteejaama läheduses asuvalt tagasipöörderingilt tunnel raudteede ja Suur-Sõjamäe tänava alt läbi Keevise tänavale, piki Keevise tänavat ehitatakse uus trammitee pikendus lennujaama territooriumini, kuhu ehitatakse ka trammide tagasipöördering;

– Ehitatakse välja kogu vajalik taristu uue trammiliini toimimiseks (veoalajaam, kontaktvõrk, toitekaablid jne);

– Olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine/ümbertõstmine ning uute vajalike võrkude väljaehitamine.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Merko Ehitus Eesti AS-ga.