EstLink2 konverterjaama üldehitustööd

Tellija: Siemens Osakeyhtiö Eesti Filiaal

Ehitusperiood: Jaanuar 2012- August 2012

Lepingu maksumus: Projekti maksumus –3 295 000 EUR, millele lisandub käibemaks.

Iseloomustavad mahud: Lepingu raames teostatakse järgmisi põhilisi töid:

         -Konverterjaama üldehitustööd

         -Vundamendid, hoonete ehitustööd, platsitööd jne.

         -Ülekandevõimsus on 650MW

Muud olulised andmed: Täiendav info EstLink2 kohta:

http://estlink2.elering.ee/projektist/
http://estlink2.elering.ee/ulevaatlikud-faktid/
http://www.siemens.ee/wwwas/mainpage.nsf/all/9276D0FE6353E74EC225794900663DD0