UUS LEPING: Viljandi ja Pärnu mnt vaheline kergliiklustee

KMG Inseneriehituse AS ja Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet sõlmisid 27.01.2021 projekteerimis- ja ehitustööde teostamise lepingu, mille tulemusel rajatakse Viljandi mnt ja Pärnu mnt vahele uus kergliiklustee mille kogupikkusega 1,5 km.
Ehituse käigus rajatakse eritasandilised ristmikud kergliiluse tarbeks Männiku teele ning Liiva raudteejaama. Tööde käigus rajatakse antud lõigus ka uued vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikud ning ehitatakse välja tänavalgustus ja täiendatakse foorisüsteeme. Samuti haljastatakse ehitusega külgnevad alad. Lepinguliste tööde kogumaksumus on 2 666 666+km. Tööde valmimise tähtaeg on sügis 2021.

Postimees.ee
TallinnaTV.eu