Tallinna lennujaama lennuliiklusala laiendustööd on lõppjärgus

Tallinna lennujaamas on lõppemas viimase aastakümne suurim investeerimisprojekt. Lennuohutust, läbilaskevõimet ja keskkonnaseisundit parandava projekti kogumaksumus (2012-2023) on 74 miljonit eurot, millest Ühekuuluvusfond kaasrahastab kulusid 35 miljoni euro ulatuses. 

KMG Inseneriehituse AS-i ning Verston OÜ poolt teostatud ehitustööde tulemusena avati novembris õhusõidukitele lõunapoolne uus perrooniala ja uued ruleerimisteed, laiendati idapoolset jäätõrjeala ja mootorite testimisala. Patrull- ja hooldesõidukitele avati lõunapoolne ringtee. 

KMG Inseneriehituse peaprojektijuht Marko Pikk tõi välja, et projekti näol oli tegemist ühe keerulisema väljakutsega, mida seni ette on võetud. “Töid tuli teostada lennuliiklust segamata, et tagada lennujaama tõrgeteta opereerimine kogu ehitusperioodi vältel. Kuna lisaks ehitustöödele oli lepingu osaks ka projekteerimine, siis oluliseks tööriistaks planeerimisel sai BIM modelleerimine, samuti esitati kõrged nõudmised projektimeeskonna võimekusele ja professionaalsusele. Lennujaam on teadlik ja nõudlik tellija ning väga olulisel kohal olid insenertehnilised keskkonnasäästlikud lahendused. Lennujaama projekti elluviimisel hoiti uuenduslike insenertehniliste lahendustega tööde käigus kokku 5180 tonni CO₂.”

Lisainfo:

Tallinna Lennujaam

Delfi.ee