Vinni valla veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimine

Tellija: Vinni Vallavalitsus

Ehitusperiood: Märts 2012- Märts 2013

Lepingu maksumus: 635 812,39 EUR ilma km-ta

Iseloomustavad mahud: Hankelepingu objektiks on Vinni valla veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööd Viru Jaagupi alevikus, Roela alevikus ja Vetiku külas. 

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Viimsi Keevitus AS-iga.