Vinni koostootmisjaama rajamine

Tellija: Vinni Biogaas

Ehitusperiood: Detsember 2011 – detsember 2012.

Lepingu maksumus: Projekti maksumus – 4 085 434,29 EUR , millele lisandub käibemaks.

Iseloomustavad mahud: Lepingu raames teostatakse järgmisi põhilisi töid:

       -Projekteeritakse ja rajatakse sõnnikust ja lägast biogaasi tootmiskompleks ning koostootmisjaamad

       -Koostootmisjaam on valmis vastu võtma ligi 88 000 tonni tooret aastas

       -Jaama võimsuseks on planeeritud 1,36 MW

Muud olulised andmed: Tehnoloogiat teostame koostöös Saksa firmaga BioConstruct GmbH (http://www.bioconstruct.de/)