Viljandi ja Pärnu mnt vaheline kergliiklustee

Tellija: Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet

Tööde teostamise periood: veebruar 2021 – november 2021

Lepingu maksumus:  2 666 666.- EUR ilma KM-ta.

Iseloomustavad mahud:

Ehituse käigus rajatakse eritasandilised ristmikud kergliiluse tarbeks Männiku teele ning Liiva raudteejaama. Tööde käigus rajatakse antud lõigus ka uued vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustikud ning ehitatakse välja tänavalgustus ja täiendatakse foorisüsteeme. Samuti haljastatakse ehitusega külgnevad alad.