Väo CHP

Ehitusperiood: 2007-2008

Iseloomustavad mahud: Projekti maksumus – 116 000 000 EEK, millele lisandub käibemaks.Väo koostootmisjaam koosneb kütuse etteande-ja sorteerimise hoonetest, elektri jaotlast, settebasseinist, pumbamajast ja peahoonest. Kõikide hoonete vundamendid on monoliitbetoonist.

Boilerimaja kõrgus on 32,7 meetrit ning hoones on omakorda kuus vahe korrust. Katla küttekolde kõrguseks on ligi 27 meetrit ning korstna kõrguseks on 70 meetrit. Hoonete vaheline ning puiduhakke ladustamisalad on asfalteeritud, kogu asfalteeritud ala suuruseks on üle 30 000 m2.

Muud olulised andmed: Boilerimaja metallkonstruktsioonid ehitati koostöös Maru Metall AS-iga