Vanasadama kai nr 16 kaldarambi ehitamine

Tellija: AS Tallinna Sadam.

Tööde teostamise tähtaeg: 01.06.2015

Lepingu maksumus:  2 090 702,86 EUR km-ta.

Iseloomustavad mahud: Vanasadama kaile nr 16 ehitatakse vaiadele toetuva raudbetoon pealisehitisega (plaani mõõdud 31 x 28,5 m) ja reguleeritava kõrgusega terassillaga ramp. Ramp on ettenähtud laevadega veetavate transpordivahendite peale- ja mahasõiduks. Rambile paigaldatakse elektrivarustus, valgustus, terassilla tõstemehhanism koos juhtimisseadmetega, vendrikaitse ja päästevarustus. Kaide nr 14, 15 ja 16 sildumisliinil rekonstrueeritakse vendrikaitse. Ehitatakse raudbetoon vendritoed, millele paigaldatakse kahe koonusvendri ja UHMW-PE kattega teraspaneeliga vendrisüsteemid – 17 komplekti. Laevade kai äärde kinnitamiseks ehitatakse tornpollarid – 6 tk. Rekonstrueeritakse kaide 14, 15 ja 16 elektrivarustus. Paigaldatakse uued elektrikilbid – 6 tk, kai kanalisse kaabelliinid ja sidekaablid ning uued kanalikatte raudbetoonplaadid. Hanke mahtu kuulub ka hanke objekti kasutusvalmidusse viimiseks vajalike töö- ja tootejooniste koostamine.