Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine

Tellija: AS Tallinna Lennujaam

Tööde teostamise periood: mai 2020 – detsember 2021

Lepingu maksumus:  24 800 000 EUR ilma KM-ta.

Iseloomustavad mahud:

Lennuliiklusala arendusprojekti teises etapis jätkatakse perrooniala laiendamist lennuvälja lõunapoolsel alal ning jätkatakse sademevee süsteemide rajamist, et leevendada liigvee probleeme lennuvälja idapoolses osas. Jätkatakse ka lumekogumisaladelt tulevate vete kanaliseerimise süsteemi väljaehitamisega ning lennuraja läbilaskevõime suurendamiseks täiendatakse idapoolse jäätõrjeala konfiguratsiooni.

Tööde käigus ehitatakse lõpuni välja lennukite mootorite testimise ala, mille ümber paigaldatakse nõuetekohased müratõkkeseinad. Projekti kuulub ka lennuvälja juurdepääsu- ja perimeetriteede rajamine ning lõunapoolse ümbersõidu rajamine.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Verston Ehitus OÜ-ga.