Reisiplatvormide viimine eurokõrgusele Keila-Paldiski ja Tallinn-Riisipere liinidel

Ehitusperiood: 2009 – kevad 2010

Iseloomustavad mahud: Projekti maksumus – 26 264 056 EEK, millele lisandub käibemaks. Lepingu raames ehitatakse 17 uut euronõuetele vastavat reisijate platvormi. Vanad platvormid lammutatakse. Ehitatakse välja perroonide valgustus ja sadeveesüsteemid.

Perroonidele paigaldatakse kokku 37 uut varikatust, 140 uut valgustusposti ja ca. 1600 m ohutuspiirdeid.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Soome ettevõttega Niska & Nyyssönen OY.