Rakke aleviku vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine

Tellija: Rakke Valla Kommunaalasutus

Ehitusperiood: Veebruar 2012- Juuni 2013

Lepingu maksumus: Projekti maksumus –1 729 016 EUR, millele lisandub käibemaks.

Iseloomustavad mahud:

        – rekonstrueeritakse 2,9 km ja rajatakse 0,3 km joogiveetorustikku;
        – rekonstrueeritakse 0,5 km ja rajatakse 1,8 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku;
        – rekonstrueeritakse 1,7 km ja rajatakse 0,5 km survekanalisatsioonitorustikku;
        – rekonstrueeritakse 2 joogivee puurkaev-pumplat;
        – rekonstrueeritakse 2 ja rajatakse 3 reoveepumplat;
        – rekonstrueeritakse 1 reoveepuhasti;
        – kinnistute vee- ja reovee liitumispunktide rajamine ning ümberühendamine

 Muud olulised andmed: Ühispakkumine Viimsi Keevitus AS-iga