Peterburi tee 32a kaugjahutusjaama rajamine

Tellija: AS Utilitas Tallinn

Tööde teostamise periood: November 2021- September 2022

Iseloomustav info:  Projekti raames rajatakse Peterburi tee 32a kinnistule uus täisautomaatne kaugjahutusjaam, mis on mõeldud jahutamaks Ülemiste City hooneid. Tööde käigus rajatakse hoone, mis varustatud vajaliku seadmestikuga tsentraalse jahutuse tootmiseks.