Oisu biogaasijaama projekteerimis-ehitustööd

Tellija: Oisu Biogaas

Ehitusperiood: Jaanuar 2012- detsember 2012.

Lepingu maksumus: Projekti maksumus –2 980 565,71 EUR , millele lisandub käibemaks.

Iseloomustavad mahud: Lepingu raames teostatakse järgmisi põhilisi töid:

          -Projekteeritakse ja rajatakse biogaasi tootmiskompleks ning koostootmisjaamad

          -Jaama planeeritav elektriline võimsus on 0,7 MW

          -Kompleksi kuulub kaks põhikääritit ja üks järelkääriti

          -Lisaks kuulub kompleksi tehnohoone, läga vastuvõtu- ja söötmissõlm, sõnniku söötmisseade jm tehnoloogilised seadmed ja konstruktsiooni