Narva jõe seirepositsioonide taristu projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: Politsei- ja Piirivalveamet

Tööde teostamise periood: august 2023 kuni detsember 2024

Lepingu maksumus: 1 745 000 EUR ilma KM-ta

Tööde kirjeldus: Narva jõe seirepositsioonide taristu projekteerimine ja ehitustööde tellimine Narva, Narva-Jõesuu lõigul L1 hõlmab Narva jõe äärde kuue seirepositsiooni rajamist koos vajalike juurdepääsuteede, seadmekonteinerite, elektri- ja sideühendustega ja demonteeritakse kaks olemasolevat masti. Narva jõe lõik paikneb piiripostide 673-644 vahemikus.