Maadevahe ja Priimetsa asfaltbetoontehaste jääkreostuse likvideerimine

Tellija: Keskkonnaministeerium

Tööde teostamise periood: okt 2017 – nov 2018

Lepingu maksumus:  3 500 000 EUR ilma km-ta.

Iseloomustavad mahud:
Reostuste likvideerimiseks tuleb reostunud pinnas välja kaevata ja asendada puhta pinnasega. Reostunud pinnas antakse üle jäätmekäitlejale. Lisaks likvideeritakse mitmed rajatised, betoonijäägid ja prügi projektialal. Tööde käigus puhastatakse ka Maadevahe jõe säng reostusest. Eelprojekti kohaselt tuleb Maadevahe objektil välja kaevata ligikaudu 21 000 kuupmeetrit ning Priimetsa objektil ligikaudu 10 000 kuupmeetrit reostunud pinnast.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Merko Ehitus Eesti AS-ga.