Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel

Tellija: Keskkonna Teabekeskus

Ehitusperiood: September 2012 – märts 2014

Lepingu maksumus: 1 978 443,96 EUR

Iseloomustavad mahud: 

– Reostunud pinnase töötlemine ja puhastamine

– Õlijääkide likvideerimine 

– Loodussõbraliku olukorra taastamine

– Seiresüsteemi tööle rakendamine

Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Doranova Baltic OÜ, Doranova OY ja Biomaa OY-ga