Ämari lennuliiklusala remont

Tellija: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Tööde teostamise periood: jaanuar 2024 kuni oktoober 2024

Lepingu maksumus: 16 795 000 EUR ilma KM-ta

Tööde kirjeldus: Ämari lennuvälja lennuliiklusala (ca 38 ha, sh lennurada) sadeveesüsteemide (F900 koormusklassi rennkanalid, pumplad, sadevee- ja drenaažisüsteemid), valgustus- ja navigatsioonisüsteemide, püüdursüsteemide ja katendite (jäik ja elastne) ning märgistuste remondilahenduste projekteerimine ja ehitus/remonttööde teostamine.

Lisainfo: Töid teostatakse konsortsiumis koos SIA “8 CBR”-ga.