Aardlapalu prügila jääkreostuse likvideerimine

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Ehitusperiood: Mai 2012 – November 2012

Lepingu maksumus: 898 980, 06 EUR koos km-ga

Iseloomustavad mahud:     

– Prügila idaosas asuva jääkreostuse likvideerimine     

– Eeldatav pinnasetööde kogumaht on ligikaudu 8200 m³ (paikneb 3000 m² suurusel alal)     

– Naftaproduktide, sh polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja fenoolidega reostatud pinnase hinnanguline maht on 8000 m³     

– Pinnast tuleb käsitleda vastavalt jäätmeseadusele

Muud olulised andmed: Konsortsiumis koos Epler & Lorenz AS-iga; Rh. viitenumber 130365