Muuga sadama idaosa laienduse I ehitusetapp. Teed ja tehnovõrgud

Tellija: AS Tallinna Sadam

Ehitusperiood: suvi-sügis 2010

Iseloomustavad mahud:

Projekti maksumus -56 438 998,11 eek millele lisandub käibemaks

     –  uue tee ehitus – 1,69 km;

     –  olemasoleva tee rekonstrueerimine – 0,38 km;

     –  kergliiklustee – 1,7 km;

     –  välisvõrgud sh. veevarustus ca. 3km; tuletõrje veevarustus ca. 2km; olmereovee torustik ca. 1,5km; sajuvee kanalisatsioon ca. 1,9km; elektrikaablite kanalisatsioon ca. 1,5km; kesk- ja madalpinge toiteliinid ca. 1,66km; sidekanalisatsioon ca. 2,3km

     –  välisvalgustus ca. 2,8km

     – 10 kV keskjaotuspunkt nr 8.

Projekti kaasfinantseeritakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Soome ettevõttega Niska & Nyyssönen OY, Astlanda Ehitus OÜ’ga ning Stoneron OÜ-ga.