Aasta 2020 ehitusauhinnad

KMG Inseneriehituse juhatuse liige Marek Jassik oli nomineeritud “Aasta ehitaja” konkursil Reidi tee ehitusprojekti eduka juhtimise ees. 

Konkruss oli väga tihe ning Marek Jassik jõudis 18-e kandidaadi seast kolme finalisti hulka, kuid ei osutnud žürii poolt valituks seekord.
Nominentide nimekiri leitav siit.

Lisaks oli Reidi tee ehitusprojekt nomineeritud “Aasta ehitusprojekti” kategoorias, kus jõudis samuti finaali 3-e parima hulka.

Reidi tee projektist: 

Tööde käigus rajati Tallinna linna täiesti uus 4+4 sõidutee koos sellega külgnevate aladega (kõnniteed, rekreatsioonialad jne). Rajati antud ala teenindavad uued trassid (sadevesi, reoveekanalisatsioon, vesi, gaas, elekter, side jne) ning ehitati välja uued Reidi teega ristuvad fooriristmikud. Eraldi võib tuua välja veel väga suure haljastustööde mahu, mille käigus istutati üle 150 000 uue istiku. Kõige keerulisemateks töödeks lepingu teostamisel olid sadeveepumpla ja sadeveekollektori rajamine linnasüdames. Sadeveepumpla rajati üle 12m sügavusena vahetult mere äärde ning sadeveekollektor teostati kinnisel meetodil, horisontaalpuurimise näol, Ø1700mm läbimõõdus ja pikkusega ca. 1,2km. Mõlema töö teostamiseks oli tarvis väga põhjalik planeerimine ning põhjalikud ettevalmistustööd, et tagada tööde turvaline ja sujuv teostamine, et tööd sujuksid tõrgeteta ning häiriksid võimalikult vähe linnakodanikke.