Avaleht

Tutvustus

Missioon & Visioon

Juhtimispõhimõtted

KMG Inseneriehituse AS loodi juunis 2007.


KMG Inseneriehituse AS tegeleb insenertehniliste rajatiste sh. elektrijaamade, sadamate, veepuhastusjaamade, prügilate, sildade, viaduktide, rööbasteede jne. rajamisega.


Ettevõte põhineb 100% eesti kapitalil.

 

Missioon

Rajades uut infrastruktuuri loome uusi väärtusi, turvalisema ning säästvama (elu) keskkonna.

 

Visioon

Olla innovaatiliste lahenduste pakkuja ja teostaja Eestis, Baltikumis ja Põhjamaades.

Partnerlus - oleme loonud partnervõrgustiku üle Euroopa


Sooritusvõime - meie töö on tulemuslik


Vastustustunne - jälgime jätkusuutliku arengu põhimõtteid


Hoolivus - motiveeritud inimesed saavutav


KMG Inseneriehituse AS on sertifiteeritud järgmiste standardite järgi:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018


KMG Inseneriehituse keskkonnapoliitika eesmärgiks on keskkonnasäästlikkuse tagamine läbi:

 • meile kohaldatavate õigusaktide ja teiste meie poolt tunnustatavate nõuete järgmise, mis seonduvad ettevõtte keskkonnaaspektidega;
 • nõuetekohaste ja keskkonnasõbralikke materjalide, tehnoloogiate ja tehnika kasutamise;
 • saastamise ja oma tegevusest tulenevate võimalike kahjulike keskkonnamõjude ärahoidmise;
 • jäätmete vähendamise ja võimalusel taaskasutamise;
 • kõikide ressursside säästliku kasutamise;
 • keskkonnahoidlikkuse propageerimise kõikide huvipoolte hulgas.

Minimaalsed riskid töökeskkonnas tagame läbi:

 • regulaarse töökeskkonnariskide hindamise;
 • sisekontrolli ehitusobjektidel;
 • töötajate ja alltöövõtjate juhendamise;
 • kaasaegsete töötingimuste loomise oma töötajatele;
 • tööohutusealase seadusandluse järgimise.


KMG Inseneriehituse AS-le on väljastatud Äripäeva TOP-i ettevõtte 2019 sertifikaat.

Viimased uudised 16.02.2021 - UUS LEPING: Viljandi ja Pärnu mnt vaheline kergliiklustee KMG Inseneriehituse AS ja Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet sõlmisid 27.01.2021 projekteerimis- ja ehitustööde teostamise lepingu, mille tulemusel rajatakse Viljandi mnt ja Pärnu mnt vahele uus kergliiklustee mille kogupikkusega 1,5 km.