Avaleht

Tutvustus


Missioon & Visioon


Juhtimispõhimõtted

KMG Inseneriehituse AS loodi juunis 2007.


KMG Inseneriehituse AS tegeleb insenertehniliste rajatiste sh. elektrijaamade, sadamate, veepuhastusjaamade, prügilate, sildade, viaduktide, rööbasteede jne. rajamisega.


Ettevõte põhineb 100% eesti kapitalil.Missioon:

Rajades uut infrastruktuuri loome uusi väärtusi, turvalisema ning säästvama (elu)keskkonna.

 

Visioon: 

Olla innovaatiliste lahenduste pakkuja ja teostaja Eestis, Baltikumis ja Põhjamaades.


Partnerlus: Oleme loonud partnervõrgustiku üle Euroopa.

 

Sooritusvõime:

Meie töö on tulemuslik.

 

Vastutustunne:

Järgime meile esitatud nõudeid ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid.

 

Hoolivus:

Motiveeritud inimesed saavutavad edu.


KMG Inseneriehituse AS on sertifiteeritud järgmiste standardite järgi:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

 

KMG Inseneriehituse keskkonnapoliitika eesmärgiks on keskkonnasäästlikkuse tagamine läbi:

 • meile kohaldatavate õigusaktide ja teiste meie poolt tunnustatavate nõuete järgmise, mis seonduvad ettevõtte keskkonnaaspektidega;
 • nõuetekohaste ja keskkonnasõbralikke materjalide, tehnoloogiate ja tehnika kasutamise;
 • saastamise ja oma tegevusest tulenevate võimalike kahjulike keskkonnamõjude ärahoidmise;
 • jäätmete vähendamise ja võimalusel taaskasutamise;
 • kõikide ressursside säästliku kasutamise;
 • keskkonnahoidlikkuse propageerimise kõikide huvipoolte hulgas.

Minimaalsed riskid töökeskkonnas tagame läbi:

 • regulaarse töökeskkonnariskide hindamise;
 • sisekontrolli ehitusobjektidel;
 • töötajate ja alltöövõtjate juhendamise;
 • kaasaegsete töötingimuste loomise oma töötajatele;
 • tööohutusealase seadusandluse järgimise.


KMG Inseneriehituse AS-le on väljastatud Äripäeva TOP-i ettevõtte 2019 sertifikaat.


Viimased uudised 27.05.2020 - Uus leping: Tallinna lennujaama lennuliiklusala laiendustööd Täna sõlmiti leping KMG Inseneriehituse AS-i ja Tallinna lennujaam AS vahel suuremahuliste tööde teostamiseks lennuliiklusala laiendamisel.