Insenertehniliste rajatiste ehitus
KMG Inseneriehituse AS ja KMG OÜ ühinesid 31.08.2022 ning alates 01.09.2022 tegutseme edasi ühise ärinime KMG OÜ all.
Katendiehitus, markeerimistööd, lõhketööd, karjäärid, liiklusmärgid