KMG Inseneriehituse AS alustab senini suurimat reisiplatvormide renoveerimise projekti Tallinn-Tapa liinil.
KMG Inseneriehitus 01.06.2010
Konsortsium KMG Inseneriehituse AS ja Teede REV-2 AS on sõlminud AS-ga EVR Infra lepingu riigihanke „Tallinn-Tapa liinil reisiplatvormide üleviimine eurokõrgustele II“ viitenumber 116018 projekteerimis-ehitustööde teostamiseks.
 Lepingu maksumus ilma km-ta on 44,59 miljonit krooni.
Projekt hõlmab endas ooteplatvorme, jalakäijate tunneleid ja rajatisi, mis paiknevad/hakkavad paiknema AS Edelaraudtee ja AS Elektriraudtee opereeritavas piirkonnas Tallinnas ja Harjumaal.
 Projekti eesmärgiks on AS Edelaraudtee ja AS Elektriraudtee opereeritavas piirkonnas reisiplatvormide viimine vastavusse standardi EVS 867:2003 „Raudteealased rakendused– reisijate ooteplatvormid“ nõuetele, ning tehniliste võimaluste tagamine rööbastranspordi toimimiseks reisijateveol. 
 Hanke käigus ehitatakse 19 platvormi jaamades või peatuskohtades, mis paiknevad Tallinn - Tapa raudteeliinidel. Tööde käigus olemasolevad platvormid lammutatakse täielikult või osaliselt ning ehitatakse ümber, arvestades kehtiva standardi nõudeid, samuti korrastatakse ülekäigukohad ja ligipääsud.
Projekti rahastatakse Tellija omakapitalist ning vastavalt transpordi investeeringute kavale ühtekuuluvusfondist, millest maksimaalseks toetuse määraks on kavandatud 94% abikõlblikest kuludest.
Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele ehitushanke Tallinn – Tapa raudteeliinidel 19-s peatuskohas platvormide ehituse- töövõtuhanke peamisteks töödeks on (kuid mitte ainult):
 Projekteerimine, kooskõlastamine, ehitus- ja kasutusloa hankimine, Lammutustööd ja ajutine platvorm, Uue platvormi rajamine, Ajutise platvormi lammutamine, Jalakäijate tunnelite ehitus, Platvormi ala, trepid, pandused ja teed, Inseneri- ja tehnovõrgud, Sadevete äravool, Välisvalgustus, Kommunikatsioonide kaitse ja tööde piirkonnast väljaviimine ja Piirded, viidad, teadete tahvlid, varikatused jms.
Projekteerimis-ehitustööde käigus renoveeritakse alljärgnevad platvormid:
ÜLEMISTE raudteejaamas 2 teedevahelist reisijate ooteplatvormi igaüks pikkusega 150m ning rajatakse jalakäijate tunnel.
LAGEDI raudteejaamas 1 teedevaheline reisijate ooteplatvorm pikkusega 150m ning rajatakse jalakäijate tunnel.
KULLI raudteejaamas 2 teeäärset reisijate ooteplatvormi igaüks pikkusega 30m.
ARUKÜLA raudteejaamas 2 teeäärset reisijate ooteplatvormi igaüks pikkusega 150m.
RAASIKU raudteejaamas 2 teedevahelist reisijate ooteplatvormi igaüks pikkusega 150m.
PARILA raudteejaamas 2 teeäärset reisijate ooteplatvormi igaüks pikkusega 30m.
KEHRA raudteejaamas 1 teedevaheline ooteplatvorm ja 1 teeäärne ooteplatvorm, mõlemad pikkusega 150m.
LAHINGUVÄLJA raudteejaamas 2 teeäärset reisijate ooteplatvormi igaüks pikkusega 30m.
MUSTJÕE raudteejaamas 2 teeäärset reisijate ooteplatvormi igaüks pikkusega 30m.
AEGVIIDU raudteejaamas 2 teedevahelist reisijate ooteplatvormi igaüks pikkusega 150m.