Täna avati KMG Inseneriehituse poolt rajatud Reidi tee
. 29.11.2019
Peaaegu 17 kuud kestnud projekteerimise ja ehitamise käigus valmis Tallinna linnas täiesti uus tee koos sinna kuuluva taristuga.
KMG Inseneriehituse juhtimisel valminud projekti raames rajati:
1) Uus Reidi tee kogupikkusega 1,93 km
2) Rekonstrueeriti 1,4 km pikkune Narva mnt lõik (Russalka ristmiku piirkonnas)
3) Rajati uusi ning rekonstrueeriti olemasolevaid kergliiklusteid (sh jalgteid) kokku 10,5 km ulatuses
4) Rajati uus 700m pikkune kaldakindlustus koos rannapromenaadiga , mille tulemusel sai Tallinn mere arvelt juurde ca 7500m2 maapinda.
5) Rajati 1600mm läbimõõduga sadeveekollektor Reidi tee alla.
6) Ehitati valmis Eesti suurim sadeveepumpla mis ulatub 10,5m allapoole merepinda (kogukõrgusega 12,9m). Pumpla tootlikkus kuni 14 400 m3/ h.
7) Istutati ca 150 000 uut taime, põõsast ja puud.
8) Rajati uued ning rekonstrueeriti olemasolevad veevarustuse ja kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, elektrivarustuse, sidevarustuse, foorjuhtimise süsteemide, gaasivarustuse, soojusvarustuse trassid.
9) Rajati erinevad vabaajaveetmise võimalused kogu Reidi tee ulatuses (laste mänguväljakud, puhkealad, pergolad, spordiväljakud jne).
KMG Inseneriehituse AS tänab kõik osapooli, kes andsid oma panuse antud projekti valmimiseks.

Viited:
Äripäev.ee
Pealinn.ee 
Postimees.ee
Delfi.ee
Delfi.ee