Tallinna 4. trammiliini taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine
Marina 24.01.2014

Tööde teostaja valiti tellija poolt korraldatud riigihanke (riigihanke nr 12-13 RH/146293 „Trammiliini nr 4 taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine“) alusel, kus tunnistati edukaks konsortsiumi AS Merko Ehitus Eesti, KMG Inseneriehituse AS ning Ratatek OY ühispakkumus. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks oli madalaim hind.


Lepingu raames teostatakse tähtsamate töödena trammiliini number 4 trammiteede ning Pärnu maantee depooteede rekonstrueerimine koos teede betoonalusele viimisega, vahetatakse välja kontaktvõrk Tondilt Ülemistele ja Kadriorgu ning rekonstrueeritakse  kuus veoalajaama. Lisaks rajatakse trammitee pikendus Peterburi tee 2 kinnistule, kuhu ehitatakse ka trammide tagasipöördering.


Lepingu maksumus on 26,0 miljonit eurot , millele lisandub käibemaks.


Kõik tööd teostatakse 2014. ja 2015. aasta jooksul.