Suurupi reoveepuhasti sarikapidu
Marina 29.07.2013
15.07.2013 peeti Suurupi reoveepuhasti sarikapidu

Suurupi reoveepuhasti ehitustööd on juuli keskpaigaks jõudnud niikaugele, et esimesele
hoonele said sarikad peale. Seoses sellega koguneti esmaspäeval 15.07.2013
Suurupi reoveepuhasti territooriumile, et maha pidada sarikapidu. Oma
kohaolekuga austasid antud üritust nii Tellija esindajad (OÜ Strantum ja Harku
vallavaltistus), järelevalve esindajad (Ehitusagentuur OÜ ja Watercom OÜ) ning
loomulikult ehituse peatöövõtjate esindajad (KMG Inseneriehituse AS ning
Schöttli Keskkonnatehnika) koos tublide alltöövõtu meeskondadega.

Üritus algas traditsioonilise Tellija ja Ehitaja ühise sarikapärja allatoomisega. Kui
pärg oli kätte saadud, suunduti ühiselt laua taha, kus toimusid sõnavõtud ning
pakuti head ja paremat. Klaase kokku lüües ning asjaosalistele jõudu soovides
ei jäänud mainimata töö kõrge ehituskvaliteet. Palju jutuainet pakkusid
liimpuidust sarikaid, mis oma 29m pikkuse ja 2,4m kõrgusega just igapäevane
vaatepilt pole.

Peale ametliku osa lõppu korraldasid Ehitaja ja Tellija huvilistele tutvustada
ringkäigu objektil ning vastasid tekkinud küsimustele. Ürituse lõppedes avaldas
Tellija lootust, et juba peatselt saame uuesti kokku tähistamaks reoveepuhasti
valmimist.