Sõlmiti leping „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – Holstre-Nõmme ABT; Umbsaare ABT"
KMG Inseneriehituse AS 26.03.2013

Keskkonnateabe Keskus ja ühispakkujad KMG Inseneriehituse AS, Epler & Lorenz AS ja Biomaa OY sõlmisid 18.03.2013 lepingu riigihanke 128463 „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel - projekteerimis-ehitustööd: Holstre-Nõmme ABT; Umbsaare ABT“ projekteerimis-ehitustööde teostamiseks.

Tööde täitmisajaks on 548 päeva

Lepingu maksumus on 3 331 271,38 EUR ilma-km-ta.

Lepingu sisu:

Jääkreostuse likvideerimistööde teostamine Holstre-Nõmme ABT ja Umbsaare ABT territooriumidel. Projekti üldiseks eesmärgiks on põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine. Tööde teostamise tulemusena tuleb saavutada järgnevad eesmärgid:

1. Üle vastavate piirarvude ( vt. keskkonnaministri 11. augusti 2010. a määrus nr 38 "Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases" (RTL 18.08.2010, 57, 373)) reostunud pinnase teisaldamine, sellele järgnev töötlemine või ladestamine selleks ettenähtud prügilas;

2. Reostunud aladel olevate likvideerimisele kuuluvate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine (taaskasutamine või kõrvaldamine);

3. Reostunud pinnasega alal kõrghaljastuse likvideerimine (vajadusel);

4. Puhastatud alade heakorrastamine, nende hea seisundi taastamine;

5. Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.

Lepingu üldtingimused on „Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks, elektri- ja seadmete paigaldamiseks ning ehitus- ja inseneritöödeks, kui projekteerib Töövõtja, Esimene väljaanne 1999 (FIDIC „Kollane raamat“)".


KMG Inseneriehituse AS projektijuht on Jaan Valtin.


Keskkonnateabe Keskuse uudist näeb SIIT

Postimehe artikkel SIIN