Sõlmiti leping "Suurupi reoveejaama rajamine"
KMG Inseneriehituse AS 11.09.2012
Selle nädala alguses allkirjastasime Tabasalus Suurupi reoveejaama rajamise ehituslepingu.

OÜ Strantum poolt viidi Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti elluviimise raames läbi rahvusvaheline riigihange Suurupi reoveepuhasti ehitustööde teostaja leidmiseks. Riigihankele esitatud kuuest pakkumusest tunnistati OÜ Strantum juhatuse otsusega edukaks ja sõlmiti 11.09.12 leping ühispakkujate KMG Inseneriehituse AS, Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts ja Aktsiaselts Viimsi Keevitusega.

Heakskiidetud lepingusumma (sh. ettenähtud summad ja käibemaks) on 5 226 836,20 EUR.

Lepingu raames ehitatakse välja Suurupi  reoveepuhasti koguvõimsusega 10 000 ie, süvamerelask Soome lahte ning jääkmuda käitlussüsteem.

Suurupi reoveepuhasti väljaehitamisega luuakse eeldused Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi külade kanaliseerimiseks, kus püsielanike arv on 3800 ja suveperioodil 10 134 inimest. Reoveepuhasti rajatakse kõiki kaasaegseid keskkonnanõudeid arvestades ning selle kasutuselevõtu järgselt likvideeritakse tänaseks amortiseerunud olemasolevatest puhastitest ja lekkivatest kogumiskaevudest tekitatav keskkonnareostus.

Puhastatud heitveele tagatakse kvaliteet, mis vastab EV Valitsuse määruse "Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord" nõuetele.

Tööde täitmisaeg on 900 päeva alates lepingu sõlmimisest ja tööde lõpetamise tähtajaks on planeeritud märts 2015. 


Uudist selle kohta saab lugeda siit.


KMG Insnseriehituse AS esindaja Indrek Pappel ja Strantum OÜ juhatuse liige Aare Vaalma