Sõlmiti leping "Aardlapalu prügila jääkreostuse likvideerimise projekteerimis-ehitustööd"
KMG Inseneriehituse AS 07.05.2012
Tartu Linnavalitsus ja KMG Inseneriehituse AS konsortsiumis koos Epler & Lorenz AS-iga sõlmisid lepingu, rh. viitenumber 130853 projekteerimis-ehitustööde teostamiseks. 
Heakskiidetud lepingusumma on 1 078 737,56 EUR koos käibemaksuga.
Tööde tähtajaks on 26.02.2013.
Lepingu raames teostatavad projekteerimis- ja ehitustööd hõlmavad Aardlapalu käimasolevate sulgemistööde käigus tuvastatud, prügila territooriumi idaosas asuva jääkreostuskolde likvideerimisi. Tellija poolt teostatud jääkreostusuuringu kohaselt on eeldatav pinnasetööde kogumaht ligikaudu 8200m³, mis paikneb ca 3000 m² suurusel alal. Naftaproduktide, sh polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja fenoolidega reostunud pinnase hinnanguline maht on 8000 m³, mida tuleb käidelda vastavalt jäätmeseadusele.