Maadevahe ja Priimetsa ABT jääkreostuse tööd lõpetatud ja üle antud
. 31.10.2018
31.10.2018 andis KMG Inseneriehituse AS koos lepingupartneri Merko Ehitus Eesti AS-ga üle Maadevahe (Saaremaa) ning Priimetsa (Valga linn) vanade asfaltbetoontehaste jääkreostuste likvideerimise objektid.
Kahe tehase territooriumi puhastamiseks sõlmis keskkonnaministeerium aasta eest KMG Inseneriehituse AS-i ja Merko Ehitus Eesti AS-ga lepingu, mille maksumus on ligikaudu 3,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. 85% projekti maksumusest tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja 15% KIKi siseriiklikust keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.

Reostuste likvideerimiseks tuli reostunud pinnas välja kaevata ja asendada puhta pinnasega. Lisaks likvideeriti mitmed rajatised, betoonijäägid ja prügi projektialal. Tööde käigus puhastati reostusest ka Maadevahe jõe säng endise asfaltbetoonitehasega külgnevas lõigus.

Maadevahe objektil kaevati välja ja anti jäätmekäitlejale üle ligikaudu 21 000 kuupmeetrit ning Priimetsa objektil ligikaudu 10 000 kuupmeetrit reostunud pinnast.

Lisainfo:

err.ee (Maadevahe ABT reostuse likvideeriimne)
aripaev.ee