KMG Inseneriehituse AS, Viimsi Keevitus AS ja Lemminkäinen Eesti AS ühispakkujatena on sõlminud 15.02.2012 lepingu Vinni Vallavalitsusega
KMG Inseneriehituse AS 21.02.2012

Projekt kannab nime "Vinni valla veemajandusprojekti vee-ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd. Osa I: Vetiku, Viru-Jaagupi ja Roela" ning sisaldab projekteerimis-ja ehitustööde teostamist.

Hankelepingu objektiks Vinni valla Vetiku, Viru-Jaagupi ja Roela vee-ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd, mille raames:

      - rekonstrueeritakse ca 2,07 km veetorustikke ning ca 26 majaühendust;

      - rekonstrueeritakse ca 1,21 km kanalisatsioonitorustikke ning ca 26 majaühendust;

      - rekonstrueeritakse ca 0,085 km survekanalisatsioonitorustikke;

      - rekonstrueeritakse 2 puurkaevpumplat, millele paigaldatakse ka veetöötlusseadmed ning rajatakse üks uus asenduspuurkaevpumpla, millele paigaldatakse samuti veetöötlusseadmed;

      - teostatakse 2 vana pumplahoonete lammutustööd (Roela alevik);

      - rekonstrueeritakse 3 reoveepumplat;

      - hangitakse Vinni valla kaugjälgimissüsteemi juhtarvuti koos vajalike tarkvara ja lisaseadmetega ning teostatakse olemasolevate ja rajatavate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide kaugjälgimissüsteemi lülitamine.

 

Lepingu Üldtingimused on Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks elektri-ja seadmete paigaldamiseks ning ehitus-ja inseneritöödeks, kui projekteerib Töövõtja, esimene väljaanne 1999, mis on koostatud Insenerikonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) poolt (nn "Kollane FIDIC").

Lepingu maksumus on 1 092 371,83 EUR ilma km-ta koos ettenähtud summaga.
Lepingu kestus on 350 päeva.