KMG Inseneriehituse AS ja Viimsi Keevitus AS ühispakkujatena on sõlminud 15.02.2012 lepingu Vinni Vallavalitsusega
KMG Inseneriehituse AS 21.02.2012
Projekt kannab nime "Vinni valla veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd" ning sisaldab endas projekteerimis-ja ehitustööde teostamist.  

Hankelepingu objektiks Vinni valla veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd Viru-Jaagupi alevikus, Roela alevikus ja Vetiku külas. Lepingu Üldtingimused on Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks elektri-ja seadmete paigaldamiseks ning ehitus-ja inseneritöödeks, kui projekteerib Töövõtja, esimene väljaanne 1999, mis on koostatud Insenerikonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) poolt (nn "Kollane FIDIC").

 

Lepingu maksumus on 635 812,39 EUR ilma km-ta koos ettenähtud summaga.

Lepingu kestus on 345 päeva.