KMG Inseneriehituse AS ja Raunopol AS ühispakkujatena on sõlminud 08.03.2012 lepingu aktsiaseltsiga Saarte Liinid
KMG Inseneriehituse AS 09.03.2012
Projekt kannab nime "Virtsu sadam, kai nr 4 rekonstrueerimine".
Rekonstrueeritakse olemasolev kai nr 4 uute parvlaevade (tüüp MM90 FC) jaoks. 
Selleks tuleb valmistada ja paigaldada uus kaldaramp koos rambialuse vaia-ja betoonitööde teostamisega. 
Kai nr 4 pikkus on 145 m, rambi ehitusega kujuneb sildumisliini pikkuseks 130 m, garanteeritud vee sügavusega 5,2 m. 
Metallist kaldarambi mõõdud on 9,0 x 15,6 m. Merepõhja süvendust tuleb teha mahus 2650 m³.
Olemasoleva puitkärgkastidest kaisein kaitstakse raudbetoon plaatidega. 
Rajatava erosioonitõkkeplaadi maht on 1670/ 680 m²/m³.
Rambi alla tehakse graniitkividest nõlv mahuga 1220 m³. 
Uuendatakse kai valgustust, paigaldatakse kai peajaotuskeskus ja laeva elektrikilp. 
Ehitatakse välja laeva heitvete vastuvõtupunkt. 
Vahetatakse välja olemasolev kaivarustus antud laevatüübile sobivate plaatvendrite vastu, paigaldatakse täiendavad pollarid. 

Lepingu maksumus on 1 343 777,17 EUR ilma km-ta.
Ehitustööde kestus on 180 päeva.