KMG Inseneriehituse juhtimissüsteem sertifitseeritud
KMG Inseneriehituse AS 15.06.2011

Alates 07. juunist 2011 on KMG Inseneriehituse juhtimissüsteem sertifitseeritud vastavalt ISO 9001, ISO 14001 ning OHSAS 18001 standarditele sertifitseerija DNV poolt.

KMG IE juhtimissüsteemi eesmärk on demonstreerida oma suutlikkust pakkuda järjekindlalt teenuseid ja tooteid, mis vastavad kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele, ning  püüda suurendada kliendi rahulolu.


"Juhtimissüsteemi sertifitseerimine on kindlasti KMG IE usaldusväärsuse kasv Tellijatele.", mainis kvaliteedijuht Ingemar Viirmaa.


KMG IE juhtimissüstemi ülesehitamisega alustati kevadel 2011. Projekti elluviimisel kasutati konsultandi TJO Konsultatsioonid abi ning taotleti ka toetust läbi EAS'i Euroopa Sotsiaalfondist.