Sõlmiti leping „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – ER Kopli kaubajaam“
KMG Inseneriehituse AS 05.09.2012
Eelmise nädala lõpus sõlmisime lepingu „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – ER Kopli kaubajaam“

Keskkonnateabe Keskus ja KMG Inseneriehituse AS koos Doranova Baltic OÜ, Doranova OY ja Biomaa OY-ga sõlmisid lepingu teostamaks jääkreostuse likvideerimist Koplis asuvatelt endistelt sõjaväe- ja tööstusaladelt. Riigihange nr 128392.

Heakskiidetud lepingusumma on 1 978 443,96 EUR koos käibemaksuga.

Tööde täitmisajaks on 548 päeva

Projekti üldiseks eesmärgiks on ohtlikumate jääkreostuskollete lokaliseerimine ja keskkonnareostuse  likvideerimine.

Tööde tulemusena tuleb saavutada eesmärgid:

  • üle vastavate piirnormide reostunud pinnase töötlemine ja puhastamine;
  • õlijääkide likvideerimine;
  • peale reostuse likvideerimistööde teostamist loodussõbraliku olukorra taastamine;
  • seiresüsteemi tööle rakendamine nii reostuse likvideerimise ajaks kui ka likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks;

KMG Inseneriehituse AS-i poolne projektijuht on Jaan Valtin


Uudist selle kohta saab lugeda siit.