Ajaleht Äripäev kirjutab tänases numbris pikemalt Trammiliini nr 4 rekonstrueerimise projektist
. 08.07.2014
Aprilli alguses löödi kopp maase, et Tallinna kesklinna üpris ära vajunud trammitee uueks muuta. Uuel teel kasutatakse mitmeid uudised lahendusi.


Uus trammitee rajatakse täies mahus betoon­alusele, mis annab ühe parima võimaliku lahenduse konstruktsiooni püsivusele ja pika­ealisusele. Rööbaste ümber paigaldatakse spetsiaalne isolatsioonimaterjal, mis annab lähedal asuvatele kommunikatsioonidele kaitset rööbastest tulevate uitvoolude eest ning samal ajal aitab minimeerida vibratsiooni ja müra. Selle eesmärk on muu hulgas summutada ka rööpast kanduvate vibratsioonide kandumist aluskonstruktsioonidesse ja sealt edasi kõrval asetsevatesse hoonetesse.

Linnaruumis on eriti oluline, et rajatav lahendus tagab trammi liikumisel võimalikult väikse müra ja vibratsiooni.

Kulumiskindlad rööpad. Rajatavatel suurema kulumisintensiivsusega lõikudel nagu kurvid, tõusud ja kohtades, kus trammiteed tuleb autoliiklusega jagada, on uus rööbas karastatud. Tegu on täpsemalt öeldes pealmises kihis kuumtöödeldud rööbastega. Nii suureneb rööbaste kulumiskindlus kuni kolm korda ja samal ajal vähenevad rööbastee hoolduskulud. Kasutatakse moodsat lahendust put-in-and-forget ehk “paigalda ja unusta” strateegiat.

Rööbaste soetamise kulud on küll mõnevõrra suuremad, kuid nende hooldustööde sagedus väiksem, mis on linnaruumis parim võimalik valik, kuna tagab võimalikult minimaalsete takistustega linnaruumi kasutamise.

Kuid trammitee ei koosne üksnes alustest, mistõttu trammitee rajamisel vahetatakse välja amortiseerunud kontaktvõrgu postid ning kogu õhus asetsev kontaktliin. Uus trammitee saab spetsiaalse õhuliini kaabli, mis peab vastu Eestile iseloomulikele suurtele temperatuurimuutustele ning millega tagatakse konstruktsiooni pikaealisus.


Loe täpsemalt Äripäevast edasi.

Täispikk Äripäeva artikkel siin.