KMG Inseneriehituse AS sai MTÜ Eesti Tuumajaama liikmeks.
KMG Inseneriehitus 07.09.2009

MTÜ Eesti Tuumajaajama  tegevuse eesmärgiks on teha Eesti elanikkonna seas teavitus- ning selgitustööd tuumajaama rajamise eelistest ja ohtudest ning muuta Eesti tuumajaama arendustegevus läbipaistvamaks.

Esimest Eesti tuumajaama on reaalne ehitada aastal 2020. See projekt tooks Eestisse mitmete miljardite kroonide eest välisinvesteeringuid,  tekitaks ca 2000 kuni 4000 töökohta ning püsiv soodsahinnaline tuumaenergia looks eeldused energiamahuka töötleva tööstuse arenguks. Võimalus saada parima hinnaga elektrit on oluline selleks, et hoida Eestis madalana oma toodetavate kaupade omahinda ja olla globaalselt konkurentsivõimeline.