Objektid

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine, II ehitusetapp

Tellija: AS Tallinna Lennujaam

Tööde teostamise periood: mai 2020 – detsember 2021

Lepingu maksumus:  24 800 000 EUR ilma KM-ta.

Iseloomustavad mahud:

Lennuliiklusala arendusprojekti teises etapis jätkatakse perrooniala laiendamist lennuvälja lõunapoolsel alal ning jätkatakse sademevee süsteemide rajamist, et leevendada liigvee probleeme lennuvälja idapoolses osas. Jätkatakse ka lumekogumisaladelt tulevate vete kanaliseerimise süsteemi väljaehitamisega ning lennuraja läbilaskevõime suurendamiseks täiendatakse idapoolse jäätõrjeala konfiguratsiooni.

Tööde käigus ehitatakse lõpuni välja lennukite mootorite testimise ala, mille ümber paigaldatakse nõuetekohased müratõkkeseinad. Projekti kuulub ka lennuvälja juurdepääsu- ja perimeetriteede rajamine ning lõunapoolse ümbersõidu rajamine.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Verston Ehitus OÜ-ga.


Tallinna Vanasadama pöördavatava jalakäijate silla projekteerimis-ehitustööd

Tellija: Tallinn Sadam AS

Tööde teostamise periood: apr 2020 – juuli 2021

Lepingu maksumus:  4 222 222,22 EUR ilma KM-ta.

Iseloomustavad mahud:
Lepingu raames rajatakse uus pöördavatav jalakäijate sild, mis hakkab ühendama omvahel A ja D terminali. Silla kogupikkus ligi 44 jm. Tegemist on avatava sillaga, et oleks tagatud väikelaevaliiklus jahisadamas.


Reidi tee ehitus

Tellija: Tallinna Kommunaalamet

Tööde teostamise periood: juuni 2018 – dets 2019

Lepingu maksumus:   38 113 503 EUR koos km-ga.

Iseloomustavad mahud:
  • Uus kaldakindlustus -  ca 700 jm;
  • Uus teetrass - 1930 jm;
  • Teede rekonstrueerimine - 1410 jm;
  • Kergliiklusteed - 10 500 jm;
  • Uus maaalune sadeveepumpla
  • Uus tänavavalgustus
  • Rajatakse uued või rekonstrueeritakse vanad trassid (sadevesi, olmevesi, kanalisatsioon, gaas, kaugküte);
  • Ehitatakse välja erinevad kaabelliinid (side, elektriõhuliinid, maakaabeliinid);
  • Paigaldadakse uued liikluskorraldusvahendid ning teostatakse haljastustööd.
Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Verston Ehitus OÜ-ga.

Reidi tee ehituse video:  https://youtu.be/ogS6HGWJSvs  


Maadevahe ja Priimetsa asfaltbetoontehaste jääkreostuse likvideerimine

Tellija: Keskkonnaministeerium

Tööde teostamise periood: okt 2017 – nov 2018

Lepingu maksumus:  3 500 000 EUR ilma km-ta.

Iseloomustavad mahud:
Reostuste likvideerimiseks tuleb reostunud pinnas välja kaevata ja asendada puhta pinnasega. Reostunud pinnas antakse üle jäätmekäitlejale. Lisaks likvideeritakse mitmed rajatised, betoonijäägid ja prügi projektialal. Tööde käigus puhastatakse ka Maadevahe jõe säng reostusest. Eelprojekti kohaselt tuleb Maadevahe objektil välja kaevata ligikaudu 21 000 kuupmeetrit ning Priimetsa objektil ligikaudu 10 000 kuupmeetrit reostunud pinnast.
Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Merko Ehitus Eesti AS-ga.  

Tallinna lennujaama parkimismaja projekteerimine-ehitamine

Tellija: AS Tallinna Lennujaam 

Tööde teostamise periood: sept 2017 – dets 2018

Lepingu maksumus:  12 888 000 EUR ilma-km-ta.

Iseloomustavad mahud:
Ehitustööde käigus ehitatakse välja 5-e korpusega parkimismaja, kus on 3 tasandit ning kohti 1100 sõidukile.
Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos AS LNK Industries-ga
Ruuki Products AS artikkel fassaadilahenduse kohta

Tallinna Lennujaama Parkimismaja video:  https://www.youtube.com/watch?v=RYRS0QN-ga4&t=3s


Kopli 16 äripindadega korterelamu

Arendaja: Lumi Capital OÜ / LC2

Tööde teostamise periood: nov 2016 – dets 2017
Iseloomustavad mahud/tehniline info:

Ehitisealune pind ca. 724 m2

Suletud netopind ca. 2090 m2

Korterite arv 15; lisaks 4 äripinda ( esimesel korrusel)

Üldinformatsioon:

Kopli 16 krunt paikneb kunagises agulirajoonis, mis on viimase kümnendiga transformeerunud

oluliseks kultuuri, meelelahutus ja elamupiirkonnaks. Vanalinna lähedust ning praeguseid ja planeeritavaid arendusi silmas pidades võib arvata, et peagi võib Kalamajast mõelda kui Tallinna südalinna osast, Kopli tänav selle keskmes. Kopli 16 krundile hoonet kavandades oleme arvestanud rajada mitte ainult praegusesse keskkonda sulanduv vaid ka tulevikku vaatav hoone.

Hoone on projekteeritud Kopli tänava äärde, moodustades osa ühtsest äripindadega tänavafrondist. Hoonel on maaalune parkimiskorrus 20 parkimiskohaga, kus paiknevad lisaks tehnoruumid, panipaigad ning jalgrattaparkla. Maa peal jaguneb hoone kaheks eristuvaks mahuks, mis on omavahel ühendatud ühekordse klaas-galeriiga. Hoone esimesel korrusel paiknevad äripinnad ning üks neljatoaline korter. Hoone ülejaanud korrustel paiknevad eluruumid.


Kalevi Spordihalli rekonstrueerimine

Tellija: Tallinna Spordihall

Tööde teostamise periood: 2016

Lepingu maksumus:  4 914 801, 42 EUR ilma-km-ta.

Iseloomustavad mahud:
Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse kõik allesjäävad konstruktsioonid ja rajatakse uued konstruktsioonid võttes arvesse spordihalli iseärasusi. Samuti uuendatakse kõik kommunikatsioonid ning ehitatakse välja heli- ja valguslahendused. Peale ehitustööde lõppu on uuenenud Kalevi Spordihallis 4 täismõõtmetes korvpalliväljakut, aeroobikasaal, kaasaegsed riietusruumid, ruumid klubidele, kohvik koos terrassiga ning muud abiruumid.  
Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos KMG Ehitus AS ja Maru Ehitus AS-ga.


Lennujaama trammiliini taristu projekteerimine ja ehitamine

Tellija: Tallinna Linnatranspordi AS

Tööde teostamise periood: november 2015-november 2017

Lepingu maksumus:  11 475 253, 70 EUR ilma-km-ta.

Iseloomustavad mahud:

-  Lepingu raames rajatakse tähtsamate töödena Ülemiste raudteejaama läheduses asuvalt    tagasipöörderingilt tunnel raudteede ja Suur-Sõjamäe tänava alt läbi Keevise tänavale, piki Keevise tänavat ehitatakse uus trammitee pikendus lennujaama territooriumini, kuhu ehitatakse ka trammide tagasipöördering;

- Ehitatakse välja kogu vajalik taristu uue trammiliini toimimiseks (veoalajaam, kontaktvõrk, toitekaablid jne);
- Olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine/ümbertõstmine ning uute vajalike võrkude väljaehitamine. 
Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Merko Ehitus Eesti AS-ga.


Rummu tee jalakäijate tunneli ehitustööd

Tellija: Pirita Spordikeskus

Tööde teostamise tähtaeg: 09.09.2015

Lepingu maksumus:  561 698 EUR ilma-km-ta

Iseloomustavad mahud: Tööde eesmärgiks on Pirita Spordikeskuse parkla ja Lillepi parki ühendava raudbetoon kessoonis tunneli ehitamine koos kaasnevate eriehitustustööde ja haljastusega.
Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos GRK Infra AS ja Graniittirakennus Kallio O-ga.

Vanasadama kai nr 16 kaldarambi ehitamine koos kaide nr 14, 15 ja 16 sildumisvarustuse ja elektrivarustuse rekonstrueerimisega

Tellija: AS Tallinna Sadam.

Tööde teostamise tähtaeg: 01.06.2015

Lepingu maksumus:  2 090 702,86 EUR km-ta.

Iseloomustavad mahud: Vanasadama kaile nr 16 ehitatakse vaiadele toetuva raudbetoon pealisehitisega (plaani mõõdud 31 x 28,5 m) ja reguleeritava kõrgusega terassillaga ramp. Ramp on ettenähtud laevadega veetavate transpordivahendite peale- ja mahasõiduks. Rambile paigaldatakse elektrivarustus, valgustus, terassilla tõstemehhanism koos juhtimisseadmetega, vendrikaitse ja päästevarustus. Kaide nr 14, 15 ja 16 sildumisliinil rekonstrueeritakse vendrikaitse. Ehitatakse raudbetoon vendritoed, millele paigaldatakse kahe koonusvendri ja UHMW-PE kattega teraspaneeliga vendrisüsteemid – 17 komplekti. Laevade kai äärde kinnitamiseks ehitatakse tornpollarid – 6 tk. Rekonstrueeritakse kaide 14, 15 ja 16 elektrivarustus. Paigaldatakse uued elektrikilbid – 6 tk, kai kanalisse kaabelliinid ja sidekaablid ning uued kanalikatte raudbetoonplaadid. Hanke mahtu kuulub ka hanke objekti kasutusvalmidusse viimiseks vajalike töö- ja tootejooniste koostamine.


Trammiliini nr 4 taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine

Tööde teostaja valiti tellija poolt korraldatud riigihanke (riigihanke nr 12-13 RH/146293 „Trammiliini nr 4 taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine“) alusel, kus tunnistati edukaks konsortsiumi AS Merko Ehitus Eesti, KMG Inseneriehituse AS ning Ratatek OY ühispakkumus. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks oli madalaim hind.

Lepingu raames teostatati tähtsamate töödena trammiliini number 4 trammiteede ning Pärnu maantee depooteede rekonstrueerimine koos teede betoonalusele viimisega, vahetati välja kontaktvõrk Tondilt Ülemistele ja Kadriorgu ning rekonstrueeriti  kuus veoalajaama. Lisaks rajati trammitee pikendus Peterburi tee 2 kinnistule, kuhu ehitati ka trammide tagasipöördering.

Tellija: Tallinna Linnatraspordi AS

Ehitusperiood: 2014-2015 aasta.

Lepingu maksumus: 26 000 000 EUR ilma km-ta

 

Järve ja Keila veoalajaamade projekteerimine ja ehitus

Tellija: Elektrizace zeleznic Praha a..

Ehitusperiood: september 2013 - september 2014

Lepingu maksumus:  752 977 EUR ilma km-ta

Iseloomustavad mahud: Uute elektriraudtee veoalajaamade hoonete projekteerimis-ehitustööde teostamine.


Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel - projekteerimis-ehitustööd: Holstre-Nõmme ABT; Umbsaare ABT

Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Ehitusperiood: märts 2013 - märts 2015   
Lepingu maksumus:  3 282 634,41 EUR km-ta.
Iseloomustavad mahud:
Projekti üldiseks eesmärgiks oli põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine. Tööde teostamise tulemusena saavutati järgnevad eesmärgid:
 1. Üle vastavate piirarvude ( vt. keskkonnaministri 11. augusti 2010. a määrus nr 38 "Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases" (RTL 18.08.2010, 57, 373)) reostunud pinnase teisaldamine, sellele järgnev töötlemine või ladestamine selleks ettenähtud prügilas;
2. Reostunud aladel olevate likvideerimisele kuuluvate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine (taaskasutamine või kõrvaldamine);
3. Reostunud pinnasega alal kõrghaljastuse likvideerimine (vajadusel);
4. Puhastatud alade heakorrastamine, nende hea seisundi taastamine;
5. Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.

Suurupi reoveejaama ehitus

Tellija: OÜ Strantum 
Ehitusperiood: september 2012 - august 2014
Lepingu maksumus:  5 226 836,20 EUR 
Iseloomustavad mahud:  - Ehitati reoveepuhasti koguvõimsusega 10 000 ie. Rajati süvamerrelask Soome lahte. Valmis jääkmuda käitlussüsteem.
Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Schöttli Keskonnatehnika AS ja AS Viimsi Keevitus-ga

Transiidikeskuse AS konteinerterminali laienduse projekteerimine ja ehitamine

Tellija: Transiidikeskuse AS
Ehitusperiood: oktoober - detsember 2012
Lepingu maksumus:  150 777,19 EUR km-ta
Iseloomustavad mahud: 
- Ehitati 2500m² uut katendit, sajuvee süsteemid, permimeetri piire, põrkepiire

Estlink/2 laohoone ehitus

Tellija: Elering AS
Ehitusperiood: juuli - detsember 2013

Lepingu maksumus:  193 868,23 EUR ilma-km-ta

Iseloomustavad mahud: Laohoone on teraskandekonstruktsioonis kergpaneelidest
seinte ja ühepoolse kaldega kergpaneelidest katuslaega ehitis.  Hoone on
ristkülikukujulise plaanilahendusega telgmõõtudes 7,1x 23,0 m ja kõrgus
kandekonstruktsiooni alla on 5 m. Laohoone kummaski otsas paikneb tõstvärav.


Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – ER Kopli kaubajaam

Tellija: Keskkonna Teabekeskus
Ehitusperiood: September 2012 - märts 2014
Lepingu maksumus: 1 978 443,96 EUR
Iseloomustavad mahud: 
- Reostunud pinnase töötlemine ja puhastamine
- Õlijääkide likvideerimine 
- Loodussõbraliku olukorra taastamine
- Seiresüsteemi tööle rakendamine
Muud olulised andmed: Ühispakkumine koos Doranova Baltic OÜ, Doranova OY ja Biomaa OY-ga

Voltveti mõisapargi vana piirdeia rekonstrueerimine

Tellija: Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Ehitusperiood: Mai 2012 - September 2012
Lepingu maksumus: 134 711 EUR ilma km-ta
Iseloomustavad mahud: 
      - Voltveti mõisapargi vana piirdeaia parandustööd
      - Ehitustööd vastavalt OÜ Henri Projekt koostatud muinsuskaitse eritingimustele ja vana piirdeaia rekonstrueerimise projektile 

Aardlapalu prügila jääkreostuse likvideerimine 

Tellija: Tartu Linnavalitsus
Ehitusperiood: Mai 2012 - November 2012
Lepingu maksumus: 898 980, 06 EUR koos km-ga
Iseloomustavad mahud:
      - Prügila idaosas asuva jääkreostuse likvideerimine
      - Eeldatav pinnasetööde kogumaht on ligikaudu 8200 m³ (paikneb 3000 m² suurusel alal)
      - Naftaproduktide, sh polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja fenoolidega reostatud pinnase hinnanguline maht on 8000 m³
      - Pinnast tuleb käsitleda vastavalt jäätmeseadusele
Muud olulised andmed: Konsortsiumis koos Epler & Lorenz AS-iga; Rh. viitenumber 130365

Muuga sadama tööstuspargi raudtee ehitus

Tellija: AS Tallinna Sadam
Ehitusperiood: Mai 2012 - Jaanuar 2013
Lepingu maksumus: 2 367 628, 86 EUR ilma km-ta
Iseloomustavad mahud:
      - Rekonstrueeriti ühendustee nr 8 ja seisutee nr 10
      - Ehitati ühendustee nr 701 ning jaamateed nr 708, 705, 710 koos pöörmetega nr 4, 705, 706, 711 kogupikkusega 1, 56 km
      - Pöörmete nr 705 ja 706 elektritsentralisatsioon
      - Suur pinnase eemaldamise maht, ca 79 000 m³ (raudtee ehitusel ca 63 000 m³ ja drenaaži, kraavide ja kollektori rajamisel ca 16 000 m³)
Muud olulised andmed: Rh. viitenumber 130365

 

Virtsu sadam, kai nr 4 rekonstrueerimine

Tellija: AS Saarte Liinid
Ehitusperiood: Aprill 2012- Oktoober 2012
Lepingu maksumus: 1 343 777,17 EUR ilma km-ta
Iseloomustavad mahud:
      - Kai nr 4 pikkus 145 m, sidumisliini pikkuseks 130 m, garanteeritud vee sügavus 5,2 m
      - Metallist kaldarambi mõõdud 9,0 x 15,6 m. Merepõhja süvendust tuleb teha 2650 m3
      - Olemasoleva puitkärgkastidest kaisein kaitstakse raudbetoon plaatidega
      - Erosioonitõkkeplaadi maht on 1670/ 680 m2/m3
      - Rambi alla tehakse garantiikividest nõlv mahuga 1220 m3
      - Uuendatakse kai valgustust, paigaldatakse kai peajaotuskeskus ja laeva elektrikilp
      - Ehitatakse välja laeva heitvete vastuvõtupunkt
      - Vahetatakse välja olemasolev kaivarustus parvlaeva MM90 FC-le sobivate plaatvendrite vastu
      - Paigaldatakse täiendavad pollarid
Muud olulised andmed: Ühispakkumine Raunopol AS-iga.
     

Vinni valla veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööd

Tellija: Vinni Vallavalitsus
Ehitusperiood: Märts 2012- Märts 2013
Lepingu maksumus: 635 812,39 EUR ilma km-ta
Iseloomustavad mahud:
       Hankelepingu objektiks on Vinni valla veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööd Viru Jaagupi alevikus, Roela alevikus ja Vetiku külas. 
Muud olulised andmed: Ühispakkumine Viimsi Keevitus AS-iga.

Vinni valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd. Osa I: Vetiku, Viru-Jaagupi ja Roela

Tellija: Vinni Vallavalitsus

Ehitusperiood: Märts 2012- Märts 2013

Lepingu maksumus: 1 092 371,83 EUR ilma km-ta

Iseloomustavad mahud:

      - Rekonstrueeritakse ca 2,07 km veetorustikke ning ca 26 majaühendus;

      - Rekonstrueeritakse ca 1,21 km kanalisatsioonitorustikke ning ca 26 majaühendust;

      - Rekonstrueeritakse ca 0,085 km survekanalisatsioonitorustikke;

      - Rekonstrueeritakse 2 puurkaevpumplat, millele paigaldatakse ak veetöötlusseadmed ning rajatakse üks uus asenduspuurkaevpumpla, millele paigaldatakse samuti veetöötlusseadmed;

      - Teostatakse 2 vana pumplahoonetet lammutustööd (Roela alevik)

      - Rekonstrueeritakse 3 reoveepumplat;

      - Hangitakse Vinni valla kaugjälgimissüsteemi juhtarvuti koos vajaliku tarkvara ja lisaseadmetega ning teostatakse olemasolevate ja rajatavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kaugjälgimissüsteemi lülitamine

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Viimsi Keevitus AS ja Lemminkäinen Eesti AS-iga.

  

Rakke alevikus rekonstrueeritakse amortiseerunud torustikud, puurkaevus, pumplad ja reoveepuhastid ning laiendatakse vee-ja kanalisatsioonisüsteeme

Tellija: Rakke Valla Kommunaalasutus

Ehitusperiood: Veebruar 2012- Juuni 2013

Lepingu maksumus: Projekti maksumus –1 729 016 EUR, millele lisandub käibemaks.

Iseloomustavad mahud:

        - rekonstrueeritakse 2,9 km ja rajatakse 0,3 km joogiveetorustikku;
        - rekonstrueeritakse 0,5 km ja rajatakse 1,8 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku;
        - rekonstrueeritakse 1,7 km ja rajatakse 0,5 km survekanalisatsioonitorustikku;
        - rekonstrueeritakse 2 joogivee puurkaev-pumplat;
        - rekonstrueeritakse 2 ja rajatakse 3 reoveepumplat;
        - rekonstrueeritakse 1 reoveepuhasti;
        - kinnistute vee- ja reovee liitumispunktide rajamine ning ümberühendamine

 Muud olulised andmed: Ühispakkumine Viimsi Keevitus AS-iga

 


EstLink2 konverterjaama üldehitustööd

Tellija: Siemens Osakeyhtiö Eesti Filiaal

Ehitusperiood: Jaanuar 2012- August 2012

Lepingu maksumus: Projekti maksumus –3 295 000 EUR, millele lisandub käibemaks.

Iseloomustavad mahud: Lepingu raames teostatakse järgmisi põhilisi töid:

         -Konverterjaama üldehitustööd

         -Vundamendid, hoonete ehitustööd, platsitööd jne.

         -Ülekandevõimsus on 650MW

Muud olulised andmed: Täiendav info EstLink2 kohta:

http://estlink2.elering.ee/projektist/
http://estlink2.elering.ee/ulevaatlikud-faktid/
http://www.siemens.ee/wwwas/mainpage.nsf/all/9276D0FE6353E74EC225794900663DD0


Oisu biogaasijaama projekteerimis-ehitustööd

Tellija: Oisu Biogaas

Ehitusperiood: Jaanuar 2012- detsember 2012.

Lepingu maksumus: Projekti maksumus –2 980 565,71 EUR , millele lisandub käibemaks.

Iseloomustavad mahud: Lepingu raames teostatakse järgmisi põhilisi töid:

          -Projekteeritakse ja rajatakse biogaasi tootmiskompleks ning koostootmisjaamad

          -Jaama planeeritav elektriline võimsus on 0,7 MW

          -Kompleksi kuulub kaks põhikääritit ja üks järelkääriti

          -Lisaks kuulub kompleksi tehnohoone, läga vastuvõtu- ja söötmissõlm, sõnniku söötmisseade jm tehnoloogilised seadmed ja konstruktsiooni

 

 

Vinni koostootmisjaama rajamine

Tellija: Vinni Biogaas

Ehitusperiood: Detsember 2011 - detsember 2012.

Lepingu maksumus: Projekti maksumus – 4 085 434,29 EUR , millele lisandub käibemaks.

Iseloomustavad mahud: Lepingu raames teostatakse järgmisi põhilisi töid:

       -Projekteeritakse ja rajatakse sõnnikust ja lägast biogaasi tootmiskompleks ning koostootmisjaamad

       -Koostootmisjaam on valmis vastu võtma ligi 88 000 tonni tooret aastas

       -Jaama võimsuseks on planeeritud 1,36 MW

Muud olulised andmed: Tehnoloogiat teostame koostöös Saksa firmaga BioConstruct GmbH (http://www.bioconstruct.de/)

 

 

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel, projekteerimis-ehitustööd - Miinisadam; Süsta tn sadam

Tellija: Keskkonnateabe keskus
Ehitusperiood: Kevad 2011 kuni sügis 2012

Lepingu maksumus: ilma km-ta on 1 152 935,22 €.

Iseloomustavad mahud: Jääkreostuse likvideerimistööde teostamine Miinisadama ja Süsta tn sadama territooriumidel. Projekti üldiseks eesmärgiks on põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine.

Töövõtja koostab Hankedokumentides antud eelprojekti põhjal tööprojekti, kooskõlastab tööprojekti vastavalt kehtivatele nõuetele. Peale ehitusloa väljastamist teostab kõik vajalikud tööd.

Tööde teostamise tulemusena tuleb saavutada järgnevad eesmärgid:

• Üle vastavate piirarvude reostunud pinnase teisaldamine, sellele järgnev töötlemine või ladestamine selleks ettenähtud prügilas;

• Reostunud aladel olevate likvideerimisele kuuluvate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine (taaskasutamine või kõrvaldamine);

• Reostunud pinnasega alal kõrghaljastuse likvideerimine (vajadusel);

• Puhastatud alade heakorrastamine, nende hea seisundi taastamine;

• Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.

Töös käsitletavad objektid asuvad aadressil: Tööstuse 54 A Põhja-Tallinna linnaosas Tallinna lahe kaldal paikneval maa-alal (I objekt) ja Põhja-Tallinna linnaosas Kopli poolsaare edelarannikul aadressil Süsta tn 15 paikneval maa-alal (II objekt). Eeldatav pinnasetööde kogumaht on ligikaudu 21 000 m3. Sellele lisandub reostunud vee puhastamine, õlijääkide likvideerimine, lammutustööd (hooned, müür, tugipostid, sillutis, vana kai, mahutite alused, ehitis – kokku ligikaudu 1000 m3) ning kompostimisväljaku rajamine.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Soome ettevõttega Biomaa OY, Kesto OÜ ja Epler & Lorenz AS-iga.

Tallinn-Tapa liinil reisiplatvormide üleviimine eurokõrgustele II


Tellija: AS EVR Infra

Ehitusperiood: Mai 2010- Detsember 2011

Lepingu maksumus: ilma km-ta on 44 590 000 krooni.

Iseloomustavad mahud: Projekt hõlmab endas ooteplatvorme, jalakäijate tunneleid ja rajatisi, mis paiknevad/hakkavad paiknema AS Edelaraudtee ja AS Elektriraudtee opereeritavas piirkonnas Tallinnas ja Harjumaal.
 Projekti eesmärgiks on AS Edelaraudtee ja AS Elektriraudtee opereeritavas piirkonnas reisiplatvormide viimine vastavusse standardi EVS 867:2003 „Raudteealased rakendused– reisijate ooteplatvormid“ nõuetele, ning tehniliste võimaluste tagamine rööbastranspordi toimimiseks reisijateveol. 
 Hanke käigus ehitatakse 19 platvormi jaamades või peatuskohtades, mis paiknevad Tallinn - Tapa raudteeliinidel. Tööde käigus olemasolevad platvormid lammutatakse täielikult või osaliselt ning ehitatakse ümber, arvestades kehtiva standardi nõudeid, samuti korrastatakse ülekäigukohad ja ligipääsud.
Projekti rahastatakse Tellija omakapitalist ning vastavalt transpordi investeeringute kavale ühtekuuluvusfondist, millest maksimaalseks toetuse määraks on kavandatud 94% abikõlblikest kuludest.
Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele ehitushanke Tallinn – Tapa raudteeliinidel 19-s peatuskohas platvormide ehituse- töövõtuhanke peamisteks töödeks on (kuid mitte ainult):
 Projekteerimine, kooskõlastamine, ehitus- ja kasutusloa hankimine, Lammutustööd ja ajutine platvorm, Uue platvormi rajamine, Ajutise platvormi lammutamine, Jalakäijate tunnelite ehitus, Platvormi ala, trepid, pandused ja teed, Inseneri- ja tehnovõrgud, Sadevete äravool, Välisvalgustus, Kommunikatsioonide kaitse ja tööde piirkonnast väljaviimine ja Piirded, viidad, teadete tahvlid, varikatused jms.

 Muud olulised andmed: Ühispakkumine Teede REV2 AS-iga


Muuga sadama idaosa laienduse I ehitusetapp. Teed ja tehnovõrgud

Tellija: AS Tallinna Sadam

Ehitusperiood: suvi-sügis 2010

Iseloomustavad mahud:

Projekti maksumus - 56 438 998,11 eek millele lisandub käibemaks

     -  uue tee ehitus - 1,69 km;

     -  olemasoleva tee rekonstrueerimine - 0,38 km;

     -  kergliiklustee - 1,7 km;

     -  välisvõrgud sh. veevarustus ca. 3km; tuletõrje veevarustus ca. 2km; olmereovee torustik ca. 1,5km; sajuvee kanalisatsioon ca. 1,9km; elektrikaablite kanalisatsioon ca. 1,5km; kesk- ja madalpinge toiteliinid ca. 1,66km; sidekanalisatsioon ca. 2,3km

     -  välisvalgustus ca. 2,8km

     - 10 kV keskjaotuspunkt nr 8.

Projekti kaasfinantseeritakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Soome ettevõttega Niska & Nyyssönen OY, Astlanda Ehitus OÜ'ga ning Stoneron OÜ-ga.

 

Raudtee remonditööd

Tellija: EVR Infra AS

Ehitusperiood: 19.10.2009-31.05.2010

Iseloomustavad mahud: Projekti maksumus – 5 483 048 EEK, millele lisandub käibemaks.

 

Lepingu raames teostatakse järgmisi põhilisi töid:

     - teede remont vana teesõrestiku demonteerimise ning uue raudbetoonliipritel teesõrestiku   

       paigaldamisega – 1000 m

     - teede geomeetria parandamine toppimismasinaga – 16 000 m

     - puitliiprite vahetus – 4 450 tk

 


Reisiplatvormide viimine eurokõrgusele Keila-Paldiski ja Tallinn-Riisipere liinidel

 

Ehitusperiood: 2009 - kevad 2010

Iseloomustavad mahud: Projekti maksumus - 26 264 056 EEK, millele lisandub käibemaks. Lepingu raames ehitatakse 17 uut euronõuetele vastavat reisijate platvormi. Vanad platvormid lammutatakse. Ehitatakse välja perroonide valgustus ja sadeveesüsteemid.

Perroonidele paigaldatakse kokku 37 uut varikatust, 140 uut valgustusposti ja ca. 1600 m ohutuspiirdeid.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Soome ettevõttega Niska & Nyyssönen OY.

 

Kuivastu sadama 1. kai rekonstrueerimine 

Peatöövõtt

Ehitusperiood: 15.oktoober 2009-15.mai 2010

Iseloomustavad mahud: Projekti maksumus - 9 999 000 EEK, millele lisandub käibemaks. Sidumisliini pikkus - 123 m. Vee sügavus kai ees - 5,2 m.Akvatooriumi põhi kaetakse 21 m laiusel alal betoonplaatidega. Ehitatakse välja veevarastus ja elektrivarustus.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Raunopol AS-iga.

 


Muuga konteinerterminali laiendus 

Projekteerimise ja ehitamise töövõtt

Ehitusperiood: 2008-2010

Iseloomustavad mahud: Projekti maksumus - 860 000 000 EEK, millele lisandub käibemaks.  Muuga sadama idaosa laienduse esimene etapp hõlmab endas 27 hektari suuruse täiendava territooriumi ning ligi 500-meetri pikkuse kailiini rajamist Muuga sadama idaossa, mis võimaldaks käidelda kuni 500 tuhat TEU-d konteinereid. Kai ehitusega täidetakse merd alas ca 202 122 m2, täite maht moodustab ca 1 153 000 m3. Süvendustöid tehakse alas ca 161 100 m2, süvenduse maht kokku moodustab ca 575 000 m3.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Taani firmadega Per Aarsleff A/S ja Rohde Nielsen A/S

 Väo CHP

 

Ehitusperiood: 2007-2008

Iseloomustavad mahud: Projekti maksumus - 116 000 000 EEK, millele lisandub käibemaks.Väo koostootmisjaam koosneb kütuse etteande-ja sorteerimise hoonetest, elektri jaotlast, settebasseinist, pumbamajast ja peahoonest. Kõikide hoonete vundamendid on monoliitbetoonist.

Boilerimaja kõrgus on 32,7 meetrit ning hoones on omakorda kuus vahe korrust. Katla küttekolde kõrguseks on ligi 27 meetrit ning korstna kõrguseks on 70 meetrit. Hoonete vaheline ning puiduhakke ladustamisalad on asfalteeritud, kogu asfalteeritud ala suuruseks on üle 30 000 m2.

Muud olulised andmed: Boilerimaja metallkonstruktsioonid ehitati koostöös Maru Metall AS-iga

 

Viimased uudised 16.02.2021 - UUS LEPING: Viljandi ja Pärnu mnt vaheline kergliiklustee KMG Inseneriehituse AS ja Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet sõlmisid 27.01.2021 projekteerimis- ja ehitustööde teostamise lepingu, mille tulemusel rajatakse Viljandi mnt ja Pärnu mnt vahele uus kergliiklustee mille kogupikkusega 1,5 km.